Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 13.03.2011
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=115 


Премия имени Игната Дворчанина

По случаю 115-летия со дня рождения выдающегося белорусского деятеля Игната Дворчанина, которое отмечалось в 2010 году, для поддержки и популяризации исследований и публикаций, посвященных истории и культуре белорусского зарубежья Международное общественное объединение "Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына" учредило премию имени Игната Дворчанина.

Приём работ на получение премии будет вестись до 30 апреля 2011 г.

Планируется, что по итогам предыдущего года премия в трех номинациях (исследовательская работа; исследовательская статья и публикация наследия белорусского зарубежья) будет вручаться ежегодно 27 мая — в день рождения Дворчанина.

На премию могут выдвигаться различные исследовательские работы, посвященные истории и культуре белорусского зарубежья.

Основными критериями для определения лауреатов премии являются оригинальность и новизна тематики их произведений, а также основательность и значимость работ. Язык значения не имеет.

Право выдвижения работ на премию имеют авторы и издатели исследовательских работ, а также другие физические и юридические лица из Беларуси и зарубежья.

Победителей премии определит жюри, в состав которого входят Олег Гордиенко, Радим Горецкий, Валерий Герасимов, Витовт Кипель, Арсен Лис, Елена Маковская, Николай Николаев, Нина Шидловская и Лявон Юревич.

Всем заинтересованным лицам прислать публикации-претенденты на электронный адрес: zbsb@tut.by (с пометкой: Премия имени Игната Дворчанина), или по почте на адрес: 220012, Минск, улица Кузьмы Черного, 31, офис 906, Згуртаванне беларусаў свету "Бацькаўшчына".

Справка:

Игнат Дворчанин (27.05.1895 — 08.12.1937) — деятель белорусского национального движения, политик, историк, литературовед и поэт. Участник национальных организаций в белорусской среде зарубежья. В 1926 году в Праге защитил докторскую диссертацию "Франциск Скорина как культурный деятель и гуманист на белорусской ниве". Автор ряда скориноведческих работ и составитель "Хрестоматии новой белорусской литературы (от 1905 года)" (Вильня, 1927). В 1933 году был арестован органами НКВД БССР по делу "Белорусского национального центра" и приговорен к высшей мере наказания. Расстрелян 8 декабря 1937 года, реабилитирован в 1956 году. На родине Дворчанина установлен памятник (в городском поселке Дятлово Гродненской области) и мемориальная доска (в деревне Погири Дятловского района).


З нагоды 115-гадовага юбілею выбітнага беларускага дзеяча Ігната Дварчаніна, які адзначаўся ў 2010 г., з мэтай падтрымкі і папулярызацыі даследаванняў і публікацый, прысвечаных гісторыі і культуры беларускага замежжа, Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына” заснавала прэмію імя Ігната Дварчаніна.

Прыём прац на атрыманне прэміі будзе весціся да 30 красавіка 2011г.

Плануецца, што прэмія будзе штогадовай. Уручацца яна будзе на дзень народзінаў Ігната Дварчаніна, 27 траўня, па выніках папярэдняга года.

У залежнасці ад плёну кожнага асобнага года, прэмія імя Ігната Дварчаніна можа быць прысуджана ў адной ці некалькіх намінацыях.

На прэмію імя Ігната Дварчаніна вылучаюцца даследчыя працы, у тым ліку, кнігі і артыкулы, прысвечаныя гісторыі і культуры беларускага замежжа, бібліяграфіі, публікацыі твораў мастацтва, успамінаў, эпісталярнай і іншай спадчыны беларускага замежжа, апублікаваныя цягам папярэдняга года.

Асноўнымі крытэрамі адбору кандыдатаў на атрыманне прэміі імя Ігната Дварчаніна з’яўляюцца: арыгінальнасць і навізна тэматыкі, даследчага падыходу і саміх апублікаваных матэрыялаў і твораў, грунтоўнасць і значнасць праробленай працы.

Мова публікацый не мае значэння для намінавання на прэмію. Для іншамоўных публікацый (акрамя публікацый на ўкраінскай, польскай, англійскай і рускай мовах) пры намінаванні трэба прадставіць рэзюмэ на беларускай або англійскай мове.

Правам вылучэння прац на прэмію імя Ігната Дварчаніна валодаюць як аўтары ці выдаўцы даследчых прац, так і іншыя фізічныя і юрыдычныя асобы з Беларусі і замежжа.

Усiм зацікаўленым асобам дасылаць публікацыі-прэтэндэнты да 30 красавіка 2011 г. на электронны адрас zbsb@tut.byThis e-mail address is being protected from spambots, you need JavaScript enabled to view it (з пазнакай: Прэмія імя Ігната Дварчаніна) або па пошце на адрас: 220012 г. Мінск, вул. Кузьмы Чорнага, 31 офіс 906, Згуртаванне беларусаў свету “Бацькаўшчына”.

Вызначэннем пераможцаў прэміі займаецца спецыяльнае журы, у склад якога ўваходзяць: Алег Гардзіенка, Радзім Гарэцкі, Валеры Герасімаў, Вітаўт Кіпель, Арсен Ліс, Алена Макоўская, Мікола Нікалаеў, Ніна Шыдлоўская, Лявон Юрэвіч.

Пераможцы прэміі атрымаюць узнагароджанне.

Даведка:

Ігнат Дварчанін (27.05.1895 – 8.12.1937) – дзеяч беларускага нацыянальнага руху, палітык, гісторык, літаратуразнаўца, паэт. Удзельнік беларускіх арганізацый у розных беларускіх асяродках за мяжой. У 1926 г. у Празе абараніў дысертацыю “Францыск Скарына як культурны дзеяч і гуманіст на беларускай ніве”. Аўтар шэрагу скарыназнаўчых прац і складальнік “Хрэстаматыі новай беларускай літаратуры (ад 1905 года)” (Вільня, 1927). У 1933 г. быў арыштаваны па справе “Беларускага нацыянальнага цэнтра” і прыгавораны да вышэйшай меры пакарання.
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru