Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 17.04.2013
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=201 


Беларусы ў Маскве 16-21 ст.ст.

19 красавіка 2013 года ў 18-30 у Бібліятэцы імя В.В. Верасаева адбудзецца 13-я літаратурна-музычная сустрэча з цыклу «Знаёмцеся, Беларусь» - «Беларусы ў Маскве 16-21 ст.ст. Культура беларусаў у жыцці сталічнага горада»

У праграме:

- гістарычныя падзеі 16-21 ст.ст. і перадзелы карты Еўропы;

- прычыны перасялення беларусаў з ВКЛ і Рэчы Паспалітай на Усход;

- выбітныя асобы зямлі беларускай на землях Масковіі;

- выбітныя дзеячы культуры і навукі - выхадцы беларускіх зямель у Расійскай імперыі, СССР, Расіі;

- песні памяці продкаў у выкананні ансамбля "Кірмаш"

Аўтар праекта і вядучая І.Г.Капчынская

19 апреля 2013 года в 18-30 в Библиотеке им. В.В. Вересаева пройдёт 13-я литературно-музыкальная встреча из цикла «Знакомьтесь, Беларусь» - «Белорусы в Москве 16-21 в.в. Культура белорусов в жизни столичного города»

В программе:

- исторические события 16-21 в.в. и переделы карты Европы;

- причины переселения белорусов из ВКЛ и Речи Посполитой на Восток;

- выдающиеся личности земли белорусской на землях Московии;

- выдающиеся деятели культуры и науки - выходцы белорусских земель в Российской империи, СССР, России;

- песни памяти предков в исполнении ансамбля «Кірмаш»

Автор проекта и ведущая И.Г.Копчинская
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru