Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 26.05.2013
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=204 


Група Pawa ў клубе FM Club

31-га траўня (мая) курсы Mova ci Kava сыходзяць на вакацыі. Перад вялікім перапынкам вывучым некалькі беларускіх традыцыйных танцаў з групай Pawa, якая прадставіць у гэты ж дзень свой новы альбом "Cristatus"

 

месца: клуб FM Club

 

Метро Таганская, вул. Земляны Вал, дом 60, пачатак а 20 гадзіне

 

Pawa ўтварылася ў 2011 годзе. Асновай калектыву сталі музыкі гурта сярэднявечнай музыкі Testamentum Terrae і аранжыроўшчык з Niko_S, які спецыялізуецца на электроннай музыцы. Вынікам гэтага творчага тандэму стаў выпуск у кастрычніку 2011 года альбома «Pawa».

 

У альбом увайшлі 8 трэкаў, якія прадстаўляюць эклектычная злучэнне традыцыйнай сярэднявечнай музыкі і сучасных электронных стыляў (dub step, hard style, Trance, IDM). Жыўцом праграму альбома, а таксама новыя трэкі музыкі прадставілі на шматлікіх фестывалях і сольных канцэртах. У перыяд з 2011 па 2013 музыкі выступілі на такіх фестывалях, як Басовішча, Wosp (Польшча), Камяніца, Спадчына стагоддзяў – (Беларусь), далі канцэрты ў шматлікіх клубах Беларусі і Расіі, а таксама прымалі ўдзел у дабрачынных і тэлевізійных праектах («b.good», «Наперад у мінулае», «Добры падарунак»).

 

Новы альбом гурта атрымаў назву "CRISTATUS". Па словах музыкаў гэты альбом – вяртанне да сваіх каранёў, і больш за тое – гэта спроба захапіць прыгажосцю і першабытнай энергіяй сярэднявечнай музыкі як мага большую колькасць слухачоў. "CRISTATUS" адрасаваны аматарам самай рознай музыкі, якія хочуць пачуць нешта новае, не трывіяльнае. Мы не стваралі звышканцэптуальной асновы для нашага альбома, старыя песні, якім мы надалі новае гучанне, не змянілі свайго галоўнага пасылу – гэта песні пра жыццё кожнага чалавека, яны распавядаюць пра каханне, здраду, сяброўства і мужнасць, яны аднолькава добра пасуюць як да шалёных танцаў, так і да медытатыўных разважанняў, можа быць таму і ідуць яны скрозь стагоддзі, і новыя пакаленні знаходзяць у іх штосьці сваё.

 

Pawa образовалась в 2011 году. Основой коллектива стали музыканты группы средневековой музыки Testamentum Terrae и Niko_S – аранжировщик, специализирующийся на электронной музыке. Результатом этого творческого тандема стал выпуск в октябре 2011 года альбома «Pawa». В альбом вошли 8 треков, представляющих эклектичное соединение традиционной средневековой музыки и современных электронных стилей (dub step, hard style,Trance, IDM). Живьём программу альбома, а также новые треки, музыканты представили на многочисленных фестивалях и сольных концертах. В период с 2011 по 2013 музыканты выступили на таких фестивалях как: Басовішча, Wosp (Польша), Камяніца, Наследие веков, (Беларусь) , дали концерты в многочисленных клубах Беларуси и России, а также принимали участие в благотворительных и телевизионных проектах («b.good», «Наперад ў мінулае», «Добрый подарок»).

 

Новый альбом группы получил название “CRISTATUS” . По словам музыкантов этот альбом это возвращение к своим корням и более того это попытка увлечь красотой и первобытной энергией средневековой музыки как можно большее количество слушателей. “CRISTATUS” адресован любителям самой разной музыки , которые хотят услышать что то новое не тривиальное. Мы не создавали сверхконцептуальной основы для нашего альбома, старые песни которым мы придали новое звучание не изменили своего главного посыла- это песни о жизни каждого человека, они рассказывают о любви, измене, дружбе и мужестве, они одинаково хорошо подходят как для бешеных танцев, так и для медитативных размышлений, может быть поэтому и идут они сквозь столетье и новые поколения находят в них что-то своё.

 
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru