Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 28.05.2013
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=205 


Мінскаму сувораўскаму - 60 гадоў!

Мінскае сувораўскае ваеннае вучылішча адзначае шасцідзесяцігоддзе. Штогадовая традыцыйная сустрэча выпускнікоў СВУ сёлета пройдзе ў суботу 9 лістапада 2013 года

 

Сувораўскае ваеннае вучылішча ў Мінску было адкрыта 21 траўня 1952 года, аднак днём вучылішча лічаць 6 лістапада 1953, калі вучылішчу ўручылі Чырвоны сцяг. Першы набор быў зроблены ў верасні 1953 з мэтай выхавання дзяцей воінаў і партызан Вялікай Айчыннай вайны, а таксама дзяцей-сірот, бацькі якіх загінулі на вайне. Першы выпуск - у 1956 годзе.

 

За гады свайго існавання Мінскае СВУ падрыхтавала каля 12 000 выпускнікоў. Сярод іх - у мінулым міністр па справах абароны Беларусі генерал-палкоўнік П.Чаус, міністр абароны Рэспублікі генерал-палкоўнік Л.C.Мальцаў, намеснік міністра абароны РБ генерал-маёр Ю.І. Меранцоў. З гонарам у вучылішчы ўспамінаюць і расійскіх генералаў В.Кажамякіна, А.Ляцяга, Г.Макарава, В.Кігарава, В.Ліцвінава, А.Гусева, В.Валодзіна, В.Аўсянікава, В.Скобелева, В.Шапавалава, І. Жэбрыка, А.Мазуркевіча, Ю.Танаева, С.Кізюна, В.Шпака і іншых. Сотні выхаванцаў Мінскага СВУ праходзяць у цяперашні час службу ва Узброеных Сілах Рэспублікі Беларусь і СНД. Ёсць сярод былых гадаванцаў вучылішча камандзіры вытворчасці, прадстаўнікі міністэрстваў і ведамстваў, дыпламаты і работнікі праваахоўных органаў, у тым ліку тыя, што жывуць сёння ў Расіі і ў Маскве. Больш за 100 выпускнікоў з'яўляюцца кандыдатамі, дактарамі навук, дацэнтамі і прафесарамі. Яны годна прадстаўляюць навуковы патэнцыял Ваеннай акадэміі і іншых вышэйшых навучальных устаноў Рэспублікі Беларусь, а таксама СНД.

 

Будынак вучылішча пабудаваны ў 1953 годзе (архітэктар Г. Заборскі) на базе будынка былой духоўнай семінарыі. Парадна аформлена цэнтральная частка з галоўным уваходам, дзе вылучаецца дэкараваным рэльефам франтон, па баках якога пастаўлены скульптурныя групы (скульптар В. Папоў), пілоны ўпрыгожаны белым арнаментам. А з боку вуліцы Архітэктара Заборскага з лістапада 2008 года стаіць на прыступках "маленькі генерал" Уладзіміра Жбанава, добра вядомага мінчукам скульптурнымі кампазіцыямі «Незнаёмка», «Прыпальваю», «Дзяўчынка з парасонам» - Міхайлаўскі сквер; «Дама з сабачкам», «Фатограф» , "Конь" - Камароўскі рынак; «Экіпаж» - Ратуша; "Лазеншчык" - лазня № 7; "Грэцкая багіня" - "Свет фітнесу"; "Паштальён" - кінатэатр "Октябрь"; «Дойлід» - плошча Незалежнасці; "Млын "- сквер Сымона Балівара;" Сям'я "- каля ЦУМа.

 

Беларускі дзяржаўны архіў кінафотафонадакументаў дае магчымасць пабачыць, якім было жыццё сувораўцаў 1953 года. Выхаванцы на ўроках геаметрыі, харэаграфіі, падчас адпачынку – так жыў першы набор.

 

Хто-небудзь з першых выхаванцаў зможа пазнаць сябе на кадрах кіначасопіса «Піонер Беларусі" 1953 года: http://news.tut.by/society/350270.html.

 

фота: Аляксандр Лычаўка, TUT.BY

 

рр

 

Минскому суворовскому – 60 лет! Минское суворовское военное училище в этом году отмечает шестидесятилетие. Ежегодная традиционная встреча выпускников СВУ в этом году пройдёт в субботу 9 ноября 2013 года

 

Суворовское военное училище в Минске было открыто 21 мая 1952 года, однако днём училища считают 6 ноября 1953 года, когда училищу вручили Красное знамя. Первый набор был произведён в сентябре 1953 года с целью воспитания детей воинов и партизан Великой Отечественной войны, а также детей-сирот, родители которых погибли на войне. Первый выпуск — в 1956 году.

 

За годы своего существования Минское СВУ подготовило около 12 000 выпускников. Среди них – в прошлом министр по делам обороны Беларуси генерал-полковник П.Чаус, министр обороны Республики генерал-полковник Л.C.Мальцев, заместитель Министра Обороны РБ генерал-майор Ю.И. Меренцов. С гордостью в училище вспоминают и российских генералов В.Кожемякина, А.Летяго, Г.Макарова, В.Кигарева, В.Литвинова, А.Гусева, В.Володина, В.0всянникова, В.Скобелева, В.Шаповалова, И.Жебрика, А.Мазуркевича, Ю.Танаева, С.Кизюна, В.Шпака и других. Сотни воспитанников Минского СВУ проходят в настоящее время службу в Вооруженных Силах Республики Беларусь и СНГ. Есть среди бывших питомцев училища командиры производства, представители министерств и ведомств, дипломаты и работники правоохранительных органов, в том числе живущие в настоящее время в России и в Москве. Более 100 выпускников Минского СВУ являются кандидатами, докторами наук, доцентами и профессорами. Они достойно представляют научный потенциал Военной академии и других высших учебных заведений Республики Беларусь, а также СНГ.

 

Нынешнее здание училища построено в 1953 году (архитектор Г. Заборский) на базе здания бывшей духовной семинарии. Парадно оформлена центральная часть с главным входом, где выделяется декорированным рельефом фронтон, по углам которого поставлены скульптурные группы (скульптор В. Попов), пилоны украшены белым орнаментом. А со стороны улицы Архитектора Заборского с ноября 2008 года стоит на ступеньках "маленький генерал" Владимира Жбанова, хорошо известного скульптурными композициями «Незнакомка», «Прикуривающий», «Девочка с зонтиком» — Михайловский сквер; «Дама с собачкой», «Фотограф», "Лошадь" – Комаровский рынок; «Экипаж» — Ратуша; "Банщик" – баня №7; "Греческая богиня" – "Мир фитнеса"; "Почтальон" – кинотеатр "Октябрь"; «Зодчий» — площадь Независимости; "Мельница" – сквер Симона Боливара; "Семья" – возле ЦУМА.

 

Белорусский государственный архив кинофотофонодокументов помогает увидеть, какой была жизнь суворовцев 1953 года. Воспитанники на уроках геометрии, хореографии, во время отдыха – так жил первый набор. Кто-то из первых воспитанников сможет узнать себя на кадрах киножурнала «Піонер Беларусі» 1953 года: http://news.tut.by/society/350270.html.

 

фото: Александр Лычавко, TUT.BY

 

рр

 
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru