Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 05.06.2013
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=206 


Віцебскі тэатр у Маскве

Сучасная гісторыя "Ліфт" Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа будзе прадстаўлена масквічам 7 чэрвеня 2013 года ў Маскоўскім драматычным тэатры на Пяроўскай (метро Новогиреево, ул. Перовская дом 75) у рамках Х Маскоўскага міжнароднага фестывалю "Славянскі Вянок"

 

Нацыянальным акадэмічным драматычным тэатры імя Якуба Коласа лічыць сваім днём нараджэння 21 лістапада 1926 г., калі група выпускнікоў Беларускай драматычнай студыі ў Маскве прыехала ў Віцебск, каб стварыць тэатр.

 

Дзякуючы таму, што ва ўсе гады свайго існавання тэатр не толькі ставіць класіку і савецкія п'есы, але і актыўна звяртаецца да нацыянальнай беларускай драматургіі, ён заслужана набывае славу аднаго з вядучых тэатральных калектываў Беларусі.

 

У 1944 годзе тэатру надаецца імя народнага пісьменніка Беларусі Якуба Коласа, а ў 2001 годзе – статус акадэмічнага. Пошук новай сцэнічнай выразнасці праз вернасць яркай, вострай форме, жыццёвай і мастацкай праўдзе, – вось творчае крэда Коласаўскага тэатра.

 

Калектыў актыўна выступае на фестывалях і актыўна гастралюе не толькі ў Беларусі, але і за мяжой: у Расіі, Украіне, Польшчы, Італіі, Францыі, Малдове, Англіі, Шатландыі, Турцыі і інш, а спектаклі «Шагал ... Шагал ...» і « Мадам Боншанс »па п'есах В.Дроздова ў пастаноўцы Віталя Баркоўскага сталі прызёрамі Эдынбургскага фестывалю (2000 і 2001 гг.).

 

«Ліфт» Ю.Чарняўскай, сучасная гісторыя ў двух дзеях

 

Гэтыя людзі сустракаюцца нам штодня. Ганна даўно адвыкла ад кахання мужа і сына: першы даўно перасяліўся да палюбоўніцы, другі ўвесь час мучыць маці папрокамі. Яе працоўныя абавязкі і клопаты па гаспадарцы сталі сэнсам існавання, але не жыцьця. Дымон ж марыць ўладкавацца ў гэтым цвёрдым свеце па-свойму, пры тым, што яго маці ня можа забяспечыць адзінаму сыну фінансавы дабрабыт, а любімая дзяўчына марыць шыкаваць. Вось і даводзіцца шукаць выйсце. Але які? Сустрэча Ганны ў ліфце пераверне жыццё. Але ці на добрае гэта?

 

Рэжысёр - Валерый Анісенка

 

Працягласць спектакля - 1 гадзіна 30 хвілін.

 

Спектакль ідзе на беларускай мове.

 

Современная история "Лифт" Национального академического драматического театра имени Я. Колоса будет представлена москвичам 7 июня 2013 года в Московском драматическом Театре на Перовской (метро Новогиреево, ул. Перовская дом 75) в рамках Х Московского международного фестиваля "Славянский Венец"

 

Национальный академический драматический театр имени Якуба Коласа считает своим днём рождения 21 ноября 1926 года, когда группа выпускников Белорусской драматической студии в Москве приехала в Витебск, чтобы создать театр. Благодаря тому, что во все годы своего существования театр не только ставит классику и советские пьесы, но и активно обращается к национальной белорусской драматургии, он заслуженно приобретает славу одного из ведущих театральных коллективов Беларуси.

 

В 1944 году театру присваивается имя народного писателя Беларуси Якуба Коласа, а в 2001 году — статус академического. Поиск новой сценической выразительности через верность яркой, острой форме, жизненной и художественной правде — вот творческое кредо Колосовского театра.

 

Коллектив активно выступает на фестивалях и активно гастролирует не только в Беларуси, но и за рубежом: в России, Украине, Польше, Италии, Франции, Молдове, Англии, Шотландии, Турции и др., а спектакли «Шагал… Шагал…» и «Мадам Боншанс» по пьесам В. Дроздова в постановке Виталия Барковского стали призёрами Эдинбургского фестиваля (2000 и 2001 гг.).

 

«ЛИФТ» Ю.Чернявской современная история в двух действиях

 

Эти люди встречаются нам ежедневно. Анна давно отвыкла от любви мужа и сына: первый давно переселился к любовнице, второй постоянно мучит мать упрёками. Её рабочие обязанности и хлопоты по хозяйству стали смыслом существования, но не жизни. Димон же мечтает устроиться в этом жёстком мире по-своему, при том, что его мать не может обеспечить единственному сыну финансовое благополучие, а любимая девушка мечтает шиковать. Вот и приходится искать выход. Но какой? Встреча Анны в лифте перевернёт жизнь. Но к добру ли?

 

Режиссер — Валерий Анисенко

 

Продолжительность спектакля — 1 час 30 минут.

 

Спектакль идёт на белорусском языке.

 
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru