Белорусы Москвы: BelMos.ru
Новость проекта от 08.0902014
Адрес в Интернет: https://www.belmos.ru/news.php?id=249 


Дзень беларускага пісьменства

5 верасня 2014 у Маскоўскім доме нацыянальнасцяў Нацыянальна-культурная аўтаномія "Беларусы Масквы" правяла літаратурна-творчы вечар, прысвечаны Дню беларускага пісьменства/

Ва ўрачыстай вечарыне прынялі ўдзел грамадскія і дзяржаўныя дзеячы, навукоўцы, літаратуразнаўцы, беларускія пісьменнікі і паэты, сябры грамадзкай арганізацыі Нацыянальна-культурная аўтаномія "Беларусы Масквы". Падрыхтоўкай і правядзеннем вечара займаўся разам са спецыялістамі Маскоўскага дома нацыянальнасцяў намеснік старшыні Савета НКА "Беларусы Масквы" юрыст Аляксандр Глод.

Выступаючы з прывітаннем да ўдзельнікаў імпрэзы, Старшыня аўтаноміі "Беларусы Масквы" Сяргей Кандыбовіч падкрэсліў важнае значэнне пісьменства ў гісторыі і культуры беларускага народа, адзначыў таксама рост ролі Беларусі ў працэсах захавання міру ў еўрапейскім рэгіёне і выказаў упэўненасць у тым, што святкаванне ў другі раз у Маскве Дня беларускага пісьменства ператворыцца ў традыцыйнае маскоўскае свята.

Цікавае гістарычнае апавяданне пра беларускае пісьменства давяла слухачам вядучая вечара - выкладчык маскоўскай гімназіі Людміла Курыловіч. Свой выступ на працягу ўсяго вечара яна ўдала аздабляла выдатнымі вершамі сваёй матулі - паэткі Ніны Захарэвіч. Насычанымі і цікавымі былі выступы народнага архітэктара СССР Юрыя Грыгор'ева, паэта і празаіка Івана Каренды, пісьменніка Алеся Кажадуба, паэткі Любові Турбіной, адваката Рамана Чырвонцава, беларускага татарына, лаўрэата дзяржаўнай прэміі Якуба Шагідзевіча ...

З прэзентацыяй Дзелавога і культурнага комплексу Пасольства Рэспублікі Беларусь выступіў яго кіраўнік, Саветнік Пасольства Сяргей Шарамецьеў. Беларускі дыпламат распавёў пра мэты, задачы і асноўныя напрамкі дзейнасці Комплексу, які плануецца адкрыць у першым квартале наступнага года, насыціўшы свой аповяд багатым ілюстрацыйным матэрыялам. Былі выказаны таксама некаторыя крытычныя заўвагі наконт унутранага строя памяшканняў комплексу.

Удзельнікі вечарыны паглядзелі відэафільмы пра Беларусь і слухалі беларускія песні.

День белорусской письменности

5 сентября 2014 года в Московском доме национальностей Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы» провела литературно-творческий вечер, посвящённый Дню белорусской письменности.

В торжественном вечере приняли участие общественные и государственные деятели, учёные, литературоведы, белорусские писатели и поэты, члены общественной организации Национально-культурная автономия «Белорусы Москвы». Подготовкой и проведением вечера занимался вместе со специалистами Московского дома национальностей заместитель председателя Совета НКА «Белорусы Москвы» Александр Глод.

Выступая с приветствием к участникам торжества, Председатель НКА «Белорусы Москвы» Сергей Кандыбович подчеркнул важное значение письменности в истории и культуре белорусского народа, отметил также возрастающую роль Беларуси в процессах поддержания мира в европейском регионе и выразил уверенность в том, что отмечаемый во второй раз в Москве День белорусской письменности превратится в традиционный московский праздник.

Интересное историческое повествование о белорусской письменности привела слушателям ведущая вечера – преподаватель московской гимназии Людмила Курилович. Своё выступление на протяжении всего вечера она удачно украшала замечательными стихами своей мамы – поэтессы Нины Захаревич. Насыщенными и увлекательными были выступления народного архитектора СССР Юрия Григорьева, поэта и прозаика Ивана Каренды, писателя Алеся Кожедуба, поэтессы Любови Турбиной, адвоката Романа Червонцева, белорусского татарина, лауреата государственной премии Якуба Шагидевича…

С презентацией Делового и культурного комплекса Посольства Республики Беларусь выступил его руководитель, Советник Посольства Сергей Шереметьев. Белорусский дипломат рассказал о целях, задачах и основных направлениях деятельности Комплекса, который планируется открыть в первом квартале следующего года, сопроводив свой рассказ богатым иллюстрационным материалом. Были высказаны также некоторые критические замечания по внутреннему убранству помещений комплекса.

Участники вечера посмотрели видеофильмы о Беларуси и слушали белорусские песни.
Распечатано с сайта "Белорусы Москвы": BelMos.ru